onloadkep

SZTEREOMIKROSZKÓP HELYETT…

bemutato képek

Aki már pillantott sztereomikroszkópba vagy nézegetett kiadványokban vagy az interneten közelképeket apróbb élőlényekről, az már bizonyára felismerte, hogy a szabad szemmel nem látható részletekben rejlik ezer csoda és tegyük hozzá ebben rejlik ezen kicsiny lények felismerésének kulcsa is. Két egymáshoz hasonló rovar vagy moha pontos meghatározásához, rendszertani azonosításához is nélkülözhetetlenek a részletek, azok a morfológiai bélyegek, amik csak lupe (5-25× nagyítási tartomány) vagy sztereomikroszkóp (leggyakrabban 15-100× nagyítási tartomány), máskor meg egyenesen csak fénymikroszkóp (jellemzően 50-1000× nagyítási tartomány) segítségével tanulmányozhatók.

bemutato képek
bemutato képek

Megvalósított projektünk célja kimondottan a szabad szemmel már nehezen látható méret-tartományú mikrovilág gyakran csak néhány miliméteres vagy pár centiméteres lényeinek megismertetése. Szeretnénk felhívni a figyelmet mindarra, amit jószerivel csak drágább eszközökön (sztereomikroszkóp, makrofotográfia) keresztül figyelhetnénk meg alaposabban. Az általunk elkészített élethű gyurma-modellek tanulmányozásával vagy a sablonok segítségével papírból elkészíthető sematikus modelleket kézbe véve megismerkedhetünk ezen szervezetek felépítésének alapvető formáival és arányaival anélkül, hogy mikroszkópba kellene tekintenünk.

A kitűzött projekt részletesebb leírását a pályázathoz benyújtott projektjavaslat (utolsó 3 bekezdésének elhagyása mellett is kevés változtatással) itt közzétett munkaterve is tartalmazza.

bemutato képek
bemutato képek

Munkánk során kiválasztottunk olyan élőlény-csoportokat, amelyek képviselői jellemzően ebben az apróbb mérettartományban kerülnek a szemünk elé. Így aztán vagy csak futó pillantással és felkiáltással nyugtázzuk jelenlétüket (egy réten sétálva „mennyiféle rovar is szálldos” vagy egy árnyas erdőben „milyen szép is a zöld mohaszőnyeg”). Megtorpanva egy rét virágain látható rovaroknál vagy lehajolva egy zöld mohaszőnyeghez is csak keveset látunk, mert túlságosan kicsik ahhoz, hogy szabad szemmel sok részletet megfigyelhessünk rajtuk. Ilyen apróbb lények a hazai ízeltlábúak zöme vagy a növényvilág képviselői közül a mohák vagy a gombák és algák együttélésével kialakult furcsa lények, a zuzmók.

bemutato képek
bemutato képek

A bemutatott fajok kiválasztásánál tekintettel voltunk néhány alapvető, számunkra fontosnak tűnő szempontra. Egyrészt a kiválasztott szervezet képviseljen lehetőleg egy egész rendszertani csoportot (ízeltlábúak jellegzetes csoportjai) vagy valamilyen morfológiai megjelenési típust (bokros telepű zuzmó) vagy akár természetesen mindkét szempontot. Ezen felül a kiválasztott faj legyen lehetőleg szélesen elterjedt, vagyis az országban sokfelé előforduló.

Nem utolsó szempontként hasonló méretű szervezeteket kerestünk, mert az elkészített modellek méretarányánál a 15× nagyítás mellett döntöttünk. Minden bemutatott élőlény modellje tehát 15× nagyításban készült el. Ez azért jelentős szempont, mert így lehetőség nyílik a felnagyítás mellett az egymáshoz viszonyíthatóság megtartására is. Vagyis összevethető ebben a nagyításban, hogy egy mohapárna egyedéhez képest mekkora is egy zuzmótelep vagy egy fölöttük elrepülő rovar. A nagyítás mértékének megállapítására praktikus szempontunk volt. A papír-alapú modellek sablonjainál az A4 lapméretet (ami közönségesen és színesben is könnyen hozzáférhető, könnyen nyomtatható és fénymásolható) nem szerettük volna túllépni. Erre kellett ráférjen a boglárkalepke szárnya, a szitakötő potroha és egy zuzmó telepkaréja is.

bemutato képek
bemutato képek

Természetesen nem lebeszélni szeretnénk, hanem ellenkezőleg, modelljeinken keresztül is mindenkit arra bíztatunk, hogy lehetőségei szerint pillantson bele ebbe a mikrovilágba, nézzen meg minden körülötte létező lényt (és persze tárgyakat is) sztereomikroszkópban vagy éppen csak egy keze ügyébe készített lupe segítségével. Egy közönséges nagyító (bár gyakran megtévesztően „lupe” felirattal árusítják) mindössze 2-5× nagyításban mutatja meg az aláhelyezett objektumot, ez a rovarok-pókok-mohák-zuzmók tanulmányozásához nem elegendő. Ide már legalábbis egy „valódi lupe”, egy legalább 10× nagyítású és általában két lencséből összeszerelt szükséges. Ilyeneket párezer forinttól kezdve több tízezerig kaphatunk, de számunkra a legolcsóbb (de legalább 10×-es nagyítású!) is megfelelő lesz. Ez könnyen elfér a zsebben vagy egy madzagon a nyakunkban, ahol mindig kéznél lehet. A lupe helyes és helytelen használatához két egyszerű ábrát mellékelünk.

bemutato képek
bemutato képek

A 15× nagyításban elkészített élethű modelleket teljes valójukban az ELTE TTK Lágymányosi Kampuszán, a Déli Tömb VII. emeletének keresztfolyosóján lehet megtekinteni. Itt két fali üvegajtós tárlóban vannak elhelyezve, egyikben az állatok illetve a másikban pedig a mohák és a zuzmók. A keresztfolyosó éppen az ELTE TTK Biológia Intézet két rendszertant oktató tanszéke, a Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék és az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék között van, ezért esett választásunk a folyosó közepén a tárlók elhelyezésére.

A következőkben felsoroljuk azt a 20 kiválasztott élőlényt, melynek élethű modelljei a fent említett tárlókban, leírásuk és sematikus papír-modelljeik sablonjai pedig a nevükre kattintva külön oldalon érhetőek el. Az ízeltlábúak általánosabb bemutatása, fontosabb rendszertani csoportjaik és a modellezett fajok színes képekkel illusztrált leírása külön füzetben is megtalálható, ami ide kattintva érhető el.

bemutato képek
bemutato képek

Az egyes fajok oldalain találjuk a linkeket a papír-alapú modellek sablonjaira és az elkészítésük módszertani segédleteire. Ugyancsak ezeken a tematikus oldalakon mutatjuk be az élethű gyurma-modellek és az általunk elkészített papír-modellek fotóit. Emellett itt adjuk közre a bemutatott taxonokról általunk készített fényképfelvételeket is, amelyek sok esetben segítséget jelenthetnek az adott élőlény természetes környezetének és élő állapotban testtartásának vagy habitusának bemutatásában illetve az egyes részletek megismerésében. Ezek a képek kiegészíthetők színes kiadványok vagy az internet böngészésével, hogy a részletek megismerése mellett a természetes színek és mintázatok is minél alaposabban feltáruljanak. Amennyiben olyan saját felvételt küldenek nekünk, amivel kiegészíthetjük ezt az egyszerű képgalériát, akkor ezt a képet is szívesen közzétesszük (Írjon nekünk!). A színek megfigyelése segítséget jelenthet a papír-alapú modellek saját kezű színezéséhez is, aminek reprodukálásához ezúton is kitartást, kézügyességet és türelmet kívánunk.

Ízeltlábúak

bemutato képek
viráglakó karolópók - Misumena vatia
közönséges gömbászka - Armadillidium vulgare
közönséges boglárka - Polyommatus icarus
kék légivadász - Ischnura elegans
közönséges rétisáska - Chorthippus parallelus
csíkos pajzsospoloska - Graphosoma lineatum
franciadarázs - Polistes gallicus
közönséges herelégy - Eristalis tenax
ragyogó virágdíszbogár - Anthaxia nitidula
nagy nyárlevelész - Chrysomela populi

Mohák

bemutato képek
csillagos májmoha - Marchantia polymorpha
kerekesféreg-lakta májmoha - Frullania dilatata
becős májmoha - Phaeoceros carolinianus
sziklamoha - Andreaea rupestris
háztetőmoha - Tortula ruralis
ciprusmoha - Hypnum cupressiforme
erdei szőrmoha - Polytrichum attenuatum

Zuzmók

sárga falizuzmó - Xanthoria parietina
tölcsérzuzmó - Cladonia pyxidata
rénszarvaszuzmó - Cladonia rangiferina

Honlapunkkal és az egyes modellekkel kapcsolatban várjuk észrevételeiket és javaslataikat. Szívesen fogadunk fotókat a bemutatott fajokról, hogy élőhelyüket, habitusukat és részleteiket mindenki minél alaposabban megismerhesse! (Írjon nekünk!)

Az élethű gyurma- és a sematikus papír-modellek, a kivágósablonok és a hozzájuk tartozó módszertan kidolgozásában (megírásában és lefotózásában) közreműködött Kovácsné Molnár Anna, Borsos Andrea, Kiss Ágnes Katinka, Monok Balázs és Tóth Norbert.

Az élőlények leírásait és a hozzájuk tartozó fotókat Kovács Péter és Tóth Zoltán készítették.


honlap © Tóth Zoltán (Biológus Bt.), programozta Kriska Ádám